Forsikringsbetingelser

Lad os klare opgaven for dig

Hvad dækker vi?

Vi dækker almindelig fejl og uheld i forhold til at flytte dine genstande. Vi dækker: – Værdien af din genstand ved skadestidspunktet. – Enkelte ting forsøger vi selv at udbedre.

Pakning af genstande

Såfremt at inventaret ikke er pakket ansvarligt ind, forholder vi os retten til, at pakke det ind. Brug derfor god tid på at pakke det ind, så du ikke oplever nogle økonomiske overraskelser.

Afbestilling

Aftaler om Flytteopgaver er bindende for både DSFog Kunden fra indgåelsestidspunktet.

Kunden bevarer sin lovbestemte fortrydelsesret. Ønsker Kunden at afbestille flytteopgaver kan dette alene ske mod betaling efter nedenstående tabel.

Mere end 30 dage før tidspunktet for flytteopgavers påbegyndelse 10 % af den totale aftalte pris.

Mellem 30 og 14 dage før tidspunktet for flytteopgavers påbegyndelse 20 % af den totale aftalte pris.

Mindre end 14 dage før tidspunktet for flytteopgavers påbegyndelse 30 % af den totale aftalte pris.

Mangler og reklamationer

Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel eller skade, skal kunden, senest 48 timer efter udført arbejde, give DSF en skriftlig meddelelse om omfanget af skaden, samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan der ikke senere gøres krav på gældende.

Betaling

Betaling skal ske efter endt flytning medmindre andet aftales.

Der kan betales kontant, mobilpay eller bankoverførsel

Hvad dækker vi ikke?

Nogen ting kan vores forsikring ikke dækkke. Nedenfor er nævnt de vigtigste områder, som vi ikke dækkker i forbindelse med en flytteskade. –

Fejl med din pakning: Ex. fejlpakket flyttekasse, hvor bunden ryger ud. –

Genstande der bliver skadet under flytning, hvor kunden (eller anden part) selv har hjulpet med at bære, dækkes ikke. – Montering/afmontering af genstande/møbler/skabe og lign. dækkes ikke. –

Vi dækker ikke elektronik, såfremt det ikke er pakket forsvarligt ind – Her tænkes på original emballage eller bobbleplast.

Skader

Skader skal meldes senest 24 timer efter opgaven er afsluttet. Der skal sendes dokumentation – i form af foto og beskrivelse

Erstatningsansvar

Skader på ting lavet af DSF erstattes med max. kr. 50.000. Kundens selvrisiko udgør kr. 2.000,00 ved enhver skade.

DSF er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder, som DSF ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold såsom force majeure.

Kunden skal sørge for:

Når der er givet en fast pris på flytningen skal alt være pakket ned og klar til flytning ved ankomst, såfremt disse betingelser ikke er overholdt vil der blive pålagt ekstra timer for evt. hjælp med nedpakning. Der Skal ligeledes være anvendelige parkeringsforhold til flyttevognen således flytteopgaven IKKE medføre unødvendig gang.

Oplyses der, at der er elevator, men ikke er der kræves der gebyr for dette.

Ting der står løst som flasker, glas, mapper, papir, tallerkner mm – ting som kan komme i flyttekasse inden flytningen – medtages IKKE af DSF. Det er udelukkende kundens ansvar at pakke tingene i flyttekasser.

Ting som står i kælderrum, loftrum eller garager mm – medtages ikke af flyttefolkene, medmindre dette er aftalt på forhånd. Dog kan det medbringes mod ekstra betaling.

Aftalt antal flyttekasser medbringes + – 10 flyttekasser. Øvrige flyttekasser medbringes ved ekstra betaling.

§5 Særskilt aftale

Særskilt aftale må træffes hvis kunden ønsker ned- og udpakning, eller hvis flytningen indeholder genstande som vejer over 100 kg. Særskilt aftale skal også træffes ved ydelser indenfor afmontering/ montering/ af senge, skabe, reoler, tv, sofaer m

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Hvis du står og skal have hjælp med flytningen, så er DeSkaldedeFlyttemænd det rette flyttefirma. Vi hjælper med flytningen hele vejen. Vi klarer alle flytteopgaver for både private og erhvervsdrivende, både store og små opgaver.